SEPTEMBER 2012 - ORFÖRANDE HAR ORDET

Västernorrlands Regementes Kamratförening 

Hösten är på gång och vår verksamhet startar upp.

Det händer mycket på vårt gamla kasernområde på Hågesta.

Det vill vi följa upp och rapportera om.

Det nya badhuset har redan öppnat sin verksamhet och är i full gång. Ett lyft för Sollefteå och kasernområdet. Det ska vi besöka under hösten. 

  • Beslut är taget att etablera ett ICA Kvantum inom Hågestaområdet
  • Sollefteå gymnasieskola, GB-skolan, kommer att flyttas till B-kasern, där senast KBM huserade. Det kan bli för gott eller endast under tiden GB-skolan renoveras.
  • Trygghetsboende planeras i C-kasern

 

Vi vill inom kamratföreningen stärka banden till det kvarvarande försvaret i Västernorrland, Hemvärnet – De nationella Skyddsstyrkorna!

Att följa upp en hemvärnsövning är ett förslag, som vi hoppas kunna realisera.

Det personhistoriska arbetet, som I 21 seniorer arbetar med, vill vi också presentera i ett större sammanhang. Seniorerna återupptog sitt arbete i slutet av augusti. Intresserade är välkomna att delta. De träffas varje tisdag kl. 09:00 på Medborgarskolan, Djupövägen 8 i Sollefteå.

Vi vill också göra det lättare för fler kamrater att delta, genom att lägga mer verksamhet på kvällstid. Tider för besök och annan verksamhet kommer att visas på hemsidan.

Har Du som medlem några synpunkter eller förslag så kontakta oss i styrelsen.

 

Väl mött i höst!

 

/Bo ”Botta” Eriksson