Den 16 januari klockan 11.40 var glädjen stor när örlogsflaggan åter hissades på Västernorrlands regementes (I 21) kanslihus. Foto: Karl-Erik Svensson. 

Innehåll
Ordförande har ordet >>
Kamratföreningens studiecirklar våren 2022 av Lars Boström >>