Ordförande har ordet julen 2016

Bild från banketten på Hotell Hallstaberget vid kamratföreningens 80-års jubileum i maj i år. Vid närmsta bordet ses fr v Marianne Selinder, Lennart Rönnberg, Margit Nauclér, Jari Mäkelä och Karin Flinkfelt.
Foto Allan Edblom.

Ett lyckat verksamhetsår är till ända. Jag är helt övertygad om att 2016 kommer att gå till hävderna som ett av Kamratföreningens mest intensiva och innehållsrika år.

Kamratföreningens 80-års jubileum I maj firades Kamratföreningens 80-års jubileum med stor uppslutning. En helg som uppskattades av alla deltagare. Ett ambitiöst program som höll till punkt och pricka, tack vare en förutseende planläggning där flera arbetsgrupper i god tid förberett sig och många var delaktiga vid genomförandet.

Träffar på Solgården och utflykter med mera Vi har under året organiserat flera träffar på Solgården där våra medlemmars framträdande hållit hög kvalitet och bjudit på fängslande innehåll i de mest skilda ämnen. Utflykter och besök vid olika arbetsplatser har skett och varit omtyckta programpunkter. Flera datakurser har genomförts: Grundläggande Windows 10 utbildning, Fotoredigering i Photoshop, Vidareutbildning i Windows 10 och Presentationer i Powerpoint. Utbildningen har genomförts med stor professionalitet och kommer att vara till stor nytta i framtiden.

Boksläppet i november Årets stora händelse var dock släppet av boken Västernorrlands Regemente 1983- 2000, Från fält, expeditioner, kök och förråd den 17 november. Boken har engagerat tre studiecirklar i 3 år. Otroligt imponerande. Resultatet blev över all förväntan med intressanta artiklar och biografier. Bara att lyckas spåra alla civilanställda och befäl som biografierna handlar om är en bedrift värd all beundran!

Det har under Hemvändardagarna, 80-års jubileet och nu senast under Boksläppet visat sig att Hågestarestaurangen är en lämplig lokal dit delar av våra arrangemang med fördel kan lokaliseras. Ett extra plus är det att restaurangen ligger mitt på det som en gång var vårt kasernområde.
Foto från I 21 Kamratförenings arkiv.

Det lackar mot Jul Allt detta visar att Kamratföreningen förenar och skapar gemenskap. Detta ska vi ta fasta på till nästa år. Det blir inte samma intensiva program som innevarande år men det viktiga är att vi fortsätter och kan ägna oss mer åt varandra och fortsätta med aktiviteter som intresserar så många som möjligt. Jag är stolt, glad och tacksam över att vår kamratförening bedriver en meningsfull verksamhet.

Den 6 december hade våra studiecirklar sina sista sammankomster för säsongen. Den 10 december är det den traditionsenliga säsongavslutningen ”Jul hos Olle i Berghem” och sedan är det jul på riktigt för oss Västernorrlänningar.

Ett Stort Tack till Er alla, GOD JUL och GOTT NYTT ÅR!

/Hans Nauclér Ordförande