DECEMBER 2015 - ORFÖRANDE HAR ORDET

Ett år har snart gått. Ett år som säkert kommer att sätta avtryck i historien. Konflikter har blossat upp i en omfattning som inte förekommit sedan det andra världskriget. Konflikterna har resulterat i flyktingströmmar som innebär stora påfrestningar för Europa i allmänhet men Sverige och Tyskland i synnerhet.

Terrorattentat runt om i världen har gjort oss påminda om vår sårbarhet. I dessa tider kan kamratföreningen vara en trygg famn att luta sig mot. Även om vårt kära regemente inte längre finns kvar, lever andan kvar och vi tar hand om varandra.

Att kamratföreningen lever och är aktiv på många håll, vittnar alla våra sammankomster, kurser, utflykter, föredrag och många andra verksamheter om. Inte minst engagerar arbetet med den nya boken många av våra kamrater i olika studiecirklar där de gör ett fantastiskt arbete.

Nästa år firar vi vårt 80-årsjubileum och formerna för detta är i stort sett klara och nästa års program ser minst lika engagerande ut som årets.

Avslutningsvis vill jag tacka alla som under året aktivt bidragit till vår Kamratförenings utveckling och för den trivsel detta skapar.

 

God Jul och Gott Nytt År!

/Hans Nauclér