Bilder Kubbebasen 140823

Bilder från Kamratföreningens besök vid 15. Hemvärnsbataljonens övning på "Kubbebasen" den 23 augusti 2014. 

112.JPG

Efter en snabb avsittning i en grusgrop samlade dagens trevliga guide kapten Ulf Åkerlund besökarna vid en vägspärr. Med ryggen mot kameran Ulf Åkerlund. Fr v några av besökarna: David Lundin, Ingmar Nordin, Ivan Pettersson, Jan Andersson, Roland Thors, Eva Modén, Per-Olof Wikström, Sten-Åke Frestadius, Karl -Erik Johansson och Lars Boström.

113.JPG

När besökarna väl kommit på plats informerade Ulf dem om förutsättningen för dagens övning och om dagens program. 

114.JPG

Först ut på plan var plutonchef Morgan Jansson som berättade om sin plutons gruppering, mineringar och flankerande eld med kulsprutor och pansarvärnsvapen.

115.JPG

Kulspruteskytt Staffan Johansson med Robert Eriksson som laddare prövar en alternativ eldställning för en kulspruta. Foto Lars Boström.

116.JPG

Del av en pluton skjuter eldstöt vid överraskande sammanstöt i skog. Alla kompanier hade varit i strid och nedkämpat både specialförband och luftlandsatta pansarskytte-fordon. Farten i plutonerna var imponerande liksom deras växelvis framryckande, krypande och ålande i terrängen.

117.JPG

Även stabsmedlemmar måste snabbt kunna besätta sin eldställning. Närmast kameran Tony Wallgren.

118.JPG

FN-veteranerna fr v Lars Eriksson, David Lundin och Sten-Åke Frestadius följer sakkunnigt och med stort intresse övningen. 

119.JPG

Ulrik Jansson t h rapporterar för kapten Patrik Ohlsson om fientlig patrullverksamhet i närområdet.

120.JPG

Bataljonschefen Hans Pahlin t v ser ut fundera på någon klurig fråga från sina gamla regementskamrater. Fr v P-O Wikström, Ingmar Nordin och Karl-Erik Johansson. Delvis skymd bakom Ingmar ses Eva Modeén. Foto Lars Boström

121.JPG

Chefen I 19 överste Olof Granander t v samtalar med kamratföreningens sekreterare Lars Boström om I 21 Kamratförenings verksamhet.

122.JPG

Fyrtal i effektivitet! Inte ens deras lunch var fri från tjänstesnack. Fr v stabsmedlem-marna Tony Wallgren, Katarina Sjökvist, Mikael Jonsson och Mikael Stiernberg.

123.JPG

Intresset för övningen var stort. I mitten ses bataljonschefen Hans  Pahlin tillsammans med  t v överstelöjtnant Anders Killmey I 19 och t h chefen för Västernorrlandsgruppen kommendörkapten Ronald Forsberg. 

124.JPG

Bandvagnsförare Anna-Lena Berglund märker sin bandvagn för sjuktransport.

125.JPG

Bataljonens stora antal bandvagnar och terrängbilar ger den god förmåga att lösa krävande uppgifter även i väglös terräng.

126.JPG

Här tas skademarkör Thomas Eliasson omhand av fr v Peter Eskelind, Åsa Allé och Johan Moberg. Tala om rätt person på rätt plats. Peter har i det civila jobbat som ambulanssjukvårdare, Åsa är undersköterska och Johan blivande läkare. Foto Lars Boström.

127.JPG

Underhållsbefäl Charlotta Öhgren t v och kokgruppchef Marlene Häggblad pratar förplägnadstjänst. 

128.JPG

Kerstin Adelmor, en av bataljonens många duktiga fordonsförare.

129.JPG

Mitt i ett vägskäl har tre gamla truppare sammanstrålat. T v, Ivan Pettersson med ett förflutit på 12 centimeters granatkastarplutoner och t h två befäl i underhållstjänst  Thomas Olofsson och Sven-Olof Olofsson

130.JPG

Fordonsförare Erika Bergman har kommenderats till kökshandräckning och tar hand om lunchdisken.

131.JPG

Kamratföreningens medaljutdelare Lars Boström berättar för den överraskade fänriken, Gun Persson, om att hon av sina kamrater i bataljonen utsetts till Bäste soldat 2013. Utmärkelsen bäste soldat består av Kamratföreningens förtjänstmedalj i brons med diplom. Utmärkelsen tilldelas även Bäste soldat vid 16. Hemvärnsbataljonen och vid GMU i Härnösand.

132.JPG

Bäste soldat år 2013 vid 15. Hemvärnsbataljonen Fänrik Gun Persson från Övik med medalj och diplom.

133.JPG

Patrik Ohlsson och Hans Pahlin tilldelades Kamratföreningens förtjänstmedalj i brons för sin medverkan vid tillkomsten av Kamratföreningens bok Västernorrlands Regemente 1953-83.

134.JPG

Per-Olof Wikström tilldelades Kamratföreningens förtjänstmedalj i brons  för sin medverkan vid tillkomsten av Kamratföreningens bok Västernorrlands Regemente 1953-83 ochför sina utmärkta insatser som Kamratföreningens kommendant.

135.JPG

Medaljörerna fr v Per-Olof Wikström, Patrik Ohlsson, Gun Persson, Hans Pahlin och medaljutdelaren Lars Boström.

136.JPG

Strax före besökarnas avresa fick tre verkliga ”hemvärnsveteraner” en stund över för att berätta mer eller mindre sanna hemvärnsminnen för varandra. Fr v Lars Nordin, Ulf Åkerlund och Per-Olof Wikström.

137.jpg

Under besökarnas hemresa diskuterades dagens upplevelser. Alla var eniga om att dagen varit mycket lyckad. Man var imponerade av bataljonens organisation, utrustning och förmåga. Ett extra plus var den påtagliga stabiliteten och ”gålusten” hos all personal. Det fanns ingen känsla av att man besökt ett hemvärnsförband utan snarare att man besökt en norrlandsskyttebataljon med mycket välrekryterad personal. 

Kommentar
:) :( :D ;) :| :P |-) (inlove) :O ;( :@ 8-) :S (flower) (heart) (star)