Schack, dikt av Lars Hägglund

SCHACK

vi sitter till bords,

två om ett 

bräde

det är vi,

svart och vit,

två spelare,

vit börjar

vänta får svart,

schack matt,

kungen är död

spelet är slut.

Lars Hägglund

Från vision till verklighet

Kamratföreningens styrelse utsåg i februari 2017, Hans och undertecknad att bilda en arbetsgrupp med mål att påverka försvarsberedningen, att Sollefteå har utomordentliga möjligheter att ge plats för ett nytt utbildningsförband. 

Arbetsgruppen bestod förutom oss två av Kerstin Svensson, Bertil Mattsson Bill Tåqvist och Lena Asplund

Gruppen träffade John Åberg från kommunens politiska ledning den 6 mars. Resultatet blev att kommunen inrättade en arbetsgrupp under ledning av Hans Pahlin. En genomarbetad strategi utarbetades. Information framtogs. Sakkunniga knöts upp med uppdrag att förse beslutsfattare med korrekt information. 

Som ni vet gav arbetet resultat.

Läs "Från vision till verklighet" av Sten Lönn

Kyrkmarsch för I 21 i Sollefteå på Luciamorgonen

Tidigt på Luciamorgonen tågade samtliga soldater och personal på I 21 Västernorrlands regemente med Jämtlands Fältjägarkår i kyrkmarsch på respektive verksamhetsort Sollefteå och Östersund.

Läs mer från kyrkmarschen här >>

 

Trivsam julträff på församlingsgården i Multrå

Lördag 3 december var det traditionell julträff för Kamratföreningen i församlingsgården i Multrå.

Läs mer från julträffen här >>

Erik Björklund har tilldelats Förtjänstkorset av Finlands Vita Ros'ordern

Eric Björklund föreläser omgiven av två av sina praktverk. Fotomomtage I 21 Kamratförening.

Läs artikeln om Erik Björklund här >>

Rapport från Stockholmssektionens årsmöte

Urban Häggström stående längst till höger föreläser om läget i etableringen av I 21. Andäktigt lysnande från vänster ses de tre regementskamraterna Ulf Skoglund, Ilkka Pärssinen och Kennet Strandberg. 

Läs rapporten från Stokholmssektionen här >>

Överenskommelse om ömsesidigt stöd mellan I 21 och I 21 Kamratförening

Hans Nauclér och Jonas Karlsson skriver under avtal om samarbete mellan Västernorrlands regementes Kamratförening och Västernorrlands regemente. 

Torsdagen den 18 augusti träffade kamratföreningens ordförande Hans Nauclér åtföljd av Per Kjelltoft och Sten Lönn chefen I 21 överste Jonas Karlsson på hans tjänsterum för att underteckna en överenskommelse om ömsesidigt stöd mellan I 21 och I 21 Kamratförening. Undertecknandet föregicks av positiva samtal rörande vårt gemensamma intresse av förbandets och kamratföreningens verksamhet och utveckling.

Överenskommelsen som undertecknades träder i kraft från den 1 september och avser perioden 2022-2024. Dokumentet kommer att i sin helhet att publiceras här på hemsidan under punkten Info.

Text och bild Sten Lönn

Västernorrlands regementes kamratförening vid Nationaldagsfirandet 2022

Vid det årliga firandet av Sveriges nationaldag vid Ådalsbyn i Sollefteå fick vår nye sekreterare Per Kjelltoft hedersuppdraget att som föreningens fanbärare föra den svenska flaggan. Andre fanförare var Sten Lönn. Foto Sten Lönn.

Av kommunen fick dessutom kamratföreningen uppdraget att instruera de övriga föreningarna i fanans förande samt leda marschen från Lillänget till Ådalsbyn.
Ceremonin förlöpte väl och ackompanjerades av ett strålande juniväder som bara kan upplevas i Sollefteå.

Per Kjelltoft arbetar sen i februari vid regementsstaben på Västernorrlands regemente och omgalonerades från kapten till fanjunkare enligt det nya trebefälssystemet.
Han är ödmjuk inför övertagande av sekreterarrollen efter Lars Boströms outtröttliga och starka insats under alla dessa år.

Sekreteraren Per Kjelltoft nås på följande adresser:

0706-71 00 41
per_kjelltoft@hotmail.com

Västernorrlands regementes kamratförening
c/o Per Kjelltoft
Flemminggatan 1
881 40 Sollefteå

Bäste Soldat 22 maj Sollefteå

Hemvärnsbataljonen samlad på Hågesta för genongång. Foto Karl-Erik Svensson.

Länk till artikeln Bäste Soldat 22 maj Sollefteå >>

Protokoll och bilder från årsmötet 2022

Föreningens årsmöte genomfördes den 16 mars på Hullsta Gård. I mötet deltog 22 medlemmar. Några av dem syns på bilden ovan. Främsta raden fr v Mariann Rulander, Marianne Höglin och Margit Nauclér. Andra raden fr v Ivan Pettersson, Peder Häggling, Ola Berg, Rolf Jansson och Eilert Norlin. Tredje raden fr v delvis skymd Erik Thorsell, Lars Nordin, Nils Gidlund och Sören Pettersson.

Länk till protokoll och bilder från årsmötet 2022>>

Veteraner medaljerade

Veteranerna Anders Spånglund och Lars Sundequist, båda medlemmar i Föreningen Veteranerna Ångermanland har tilldelats Sveriges Veteranförbunds förtjänstmedalj i silver för sina insatser vid tillkomsten av Sollefteå minnesplats för fredsbevarande tjänst.

Anders Spånglund fick sin medalj vid Sollefteå minnesplats för fredsbevarande tjänst på FN-dagen, den 24 oktober 2021, av Sveriges Veteranförbunds representant Anders Sundin.

Lars Sundequist, som på FN-dagen var i Stockholm på utbildning för hemvärnsbefäl fick sin medalj, den 29 oktober 2021 på Sveriges Veteranförbunds kansli av MariAnne Boström generalsekreterare på Sveriges Veteranförbund.

Västernorrlands regementes kamratförening gratulerar de två veteranerna till utmärkelsen.

/Hans Nauclér
Ordförande I 21 Kamratförening