Medlem

Västernorrlands Regementes Kamratförening är medlem i SMKR (Sveriges Militära Kamratföreningars Riksförbund).

Ta del av medlemsförmånerna från SMKR via länken här >>.

Välkommen till I 21 Kamratförening! 

I 21 kamratförening bildades söndag den 21 juni 1936, då Kunglig Västernorrlands regemente anordnade en hembygdsfest för att fira att värnpliktiga under 100 år hade varit knutna till sin egen bygd för sina vapenövningar.

Samma dag som den stora hembygdsfesten hölls så bildades vid ett sammanträde Kamratföreningen, dels för att andra förband bildat kamratföreningar och dels för att slå vakt om gamla traditioner.

Som förste ordförande i den nybildade kamratföreningen valdes överstelöjtnant J.W Maijström.

 Enligt stadgarna så skulle kamratföreningen bl. a. verka för:

  • Att vidmakthålla och ett utvecklande av samhörigheten mellan nuvarande och förutvarande Västernorrlänningar (fast anställda, värnpliktiga och fr.o.m. 1949 även civilanställda).
  • Att vårda regementets traditioner.
  • Att befordra ett gott kamratskap och stärka banden mellan regementet och hembygden.

Föreningen har dessutom:

  • Gett ut tidskriften och så småningom årsboken Västernorrlänningen från 1936-2006 med vissa små uppehåll bl.a. p.g.a. 2.världskriget. Dess motto fr.o.m. 1945 var "För ditt land, Ditt Regemente, Din hembygd", som även blev Regementets valspråk.
  • Delat ut kamratföreningens förtjänstmedalj från 1958.
  • Haft kamratföreningssektioner i Stockholm, Örnsköldsvik, Härnösand, Sundsvall, Hälsingborg och Göteborg. Där Stockholms sektionen är fullt aktiv fortfarande, med ett flertal träffar per år.
  • Gett ut böcker bl.a. Kungl. Västernorrlands regemente 1854-1954, Kungl. Västernorrlands regemente Biografiska 1869-1981.
  • Bekostat priser för utdelning till kompaniernas "Bäste soldat".
  • Ställt sig bakom båtsmansspelet 1991-1992.

 

Hur blir jag medlem?

Föreningen är öppen för alla. Är du intresserad av att bli medlem i I 21:s kamratförening? 

Betala då in årsavgiften på 150kr för enskild medlem.

Glöm inte att ange namn, adress, telefonnummer och din e-postadress (om du har en sådan) på inbetalningskortet eller i meddelandefältet om du betalar via internet. Ange att det gäller medlemskap i kamratföreningen.

Plusgiro: 372017-4

Bankgiro: 355-0589