Bilder från Backsjön

Bilder från besök på Farm Backsjön och samtal om miltitära kamratföreningars stöd av veteraner och deras anhöriga.

138.JPG

I trappan mitt emot Nordea har fotografen fångat f h kanslichef Jan Olof ”Jolo” Johansson Sveriges Militära Kamratföreningars Riksförbund (SMKR), generalsekreterare Anders Ramnerup Sveriges Veteranförbund Fredsbaskrarna (SVF), kamratstödsansvarige Björn Eggeblad (SVF), veteran och anhörigesam-ordnare Jan Sehlberg I 19 och Lave Lavesson (SVF). Herrarna har kommit till Sollefteå för ett studiebesök på Farm Backsjön den 17 oktober och för en studiedag om veteran och anhörigestöd tillsammans med I 21 kamratförening den 18. Foto: S-O Braf

139.JPG

Carolina Visser som tillsammans med sin man Hasse Sjölund sedan 8 år driver Farm Backsjön berättar här för gästerna om anläggningen. I bakgrunden ses sjön Strupen. På Farm Backsjöns hemsida www.backsjonsupport.se finns en närmare presentation av anläggningen. Foto: S-O Braf

140.JPG

Boningshuset på farm Backsjön i oktobersol. Foto: S-O Braf

141.JPG

Några av alla de 90 000 tulpaner som en junidag kan ses blomma på farm Backsjön. Foto: Farm Backsjön arkiv

142.JPG

Hasse Sjölund spejar mot sina skyddslingar, de 29 siberian husky, som huserar i husets hundgård. Foto: S-O Braf

143.JPG

Närbild på tre av de dragvilliga energiknippena i hundgården. Foto: S-O Braf

144.JPG

Farm Backsjön ingår i Patton Trust Foundations nätverk som arbetar med att hjälpa traumatiserade europeiska krigsveteraner att få komma tillbaka till ett så bra liv som möjligt. Stiftelsen drivs av den legendariske pansar generalen George S Pattons sondotter Helen. Torpet t v på bilden, Patton House, har köpts in av Farm Backsjön för att byggas om till bostad åt gästande veteraner. Foto: S-O Braf

145.JPG

På farm Backsjön finns det även 6 åsnor. Mandy Bakker, studenten från Holland ses här på väg till stallet med två av dem efter att de varit ute i hagen under hela dagen. Åsnorna heter Milka och Jonna och är mor och dotter. Foto: S-O Braf

146.JPG

Samlade runt middagsbordet på Farm Backsjön ses fr v Jan Sehlberg, Jan Olof ”Jolo” Johansson, Anders Ramnerup, Lave Lavesson, Björn Eggeblad, David Wentworth, Maja Hadziomerovic, Ismet Lisica, Helen Patton och Carolina Visser. Foto: Hasse Sjölund

147.JPG

Lördagens studiedag ägde rum i ABF lokalen på Djupövägen 48. Den började med fika. Runt bordet ses f v Björn Eggeblad, Lave Lavesson, Jan Sehlberg och Britta Engblom. Foto: Stina Näslund

148.JPG

Lördagens första föreläsare var Jan Olof ”Jolo” Johansson. Han presenterade SMKR: s stöd till veteraner och deras anhöriga, ett arbete som SMKR bedriver i samverkan tillsammans med Försvarsmakten (FM), SVF, Svenska Soldathems-förbundet www.soldathem.org och Individzonen www.invidzonen.se

SMKR startade sitt veteran och anhörigestöd 2010. SMKR har drygt 80 anslutna föreningar och c:a 35 000 medlemmar. Alla som verkat i försvarsmakten omfattas av begreppet veteran. Läs mera om SMKR på www.smkr.se

Foto: Stina Näslund

149.JPG

Jan Sehlberg redogjorde för försvarsmaktens arbete med uppföljning av och stöd till veteraner och deras anhöriga.  Mer om detta kan läsas på Försvarsmaktens hemsida www.forsvarsmakten.se/sv/information-och-fakta/for-anhoriga/

www.youtube.com/watch?v=QstUZWlgbY4 finns en film från 2012 där Jan berättar om hur I 19 arbetar med stöd till veteraner och anhöriga.

Foto: Stina Näslund

150.JPG

Björn Eggeblad från SVF berättade att organisationen redan 1984 startade sin verksamhet. Inom den finns det 25 föreningar och ”träffplatser”. Av Björns redogörelse framgick att SVF är en intresseorganisation som är med både före, under och efter utlandsinsatsen. SVF bedriver ett aktivt kamratstöd baserat på Kamratskap – Omtanke - Medmänsklighet. SVF medverkar i forskning, har en kamrathjälp, ger ut tidningen Fredsbaskern och är aktivt på sociala media. Som avslutning på sin information visade Björn en tankeväckande kort film ”Den civila soldaten” om svenska Afghanistan veteraners erfarenheter och funderingar. Foto: Stina Näslund

151.JPG

Lunchen intogs på ABF. I flygande fläng utspisade Per-Olof Wikström och och Ivan Pettersson de 23 deltagarna. Runt bordet f v Jan Olof ”Jolo” Johansson, Ulf Åkerlund, Marie Louise Wikström, Bo Hallström, Britta Engblom, Hans Nauclér, och Lave Lavesson. Foto: Stina Näslund

152.JPG

Anders Ramnerup visade under ett av sina inlägg en holländsk film vars budskap kan sammanfattas i följande nyckelord ”avresa, mission och hemkomst” då filmen skildrar hela den resa som en utlandstjänstgöring omfattar. Han tryckte också på veteranfamiljens betydelse. Han menade att "veteran + anhörig = veteranfamilj; Veteran - anhörig = Högrisk". Anders betonade att: ”det är mycket viktigt att den som stödjer en utlandsveteran själv har erfarenhet av utlandstjänst. Detta för att man ska förstå den komplexa situationen.” SVF hemsida finns på www.sverigesveteranforbund.se

Foto: Stina Näslund

153.JPG

Rolf Könberg och Ulf Åkerlund avnjuter sitt eftermiddagsfika medan kommen-danten Per-Olof Wikström är på språng i bakgrunden. Foto: Lars Boström

154.JPG

Jan Olof ”Jolo” Johansson leder ett samtal om vid vilka situationer det kan vara aktuellt för en kamratförening att medverka i stöd till veteraner och anhöriga. F v Carolina Visser, Bengt Sandström, Roland Thors, Hans Nauclér, Britta Engblom, Alf Ingesson Thor, Björn Eggeblad och ”Jolo”. Foto: Stina Näslund

155.JPG

Piloten och psykologen Alf Ingesson Thor med stor erfarenhet av veteran och anhörigestöd lyssnar till en föredragning. Foto: Stina Näslund   

156.JPG

Här samtalar gruppen om hur man kan arbeta fram en kunskapsbank för veteran och anhörigestödjare. F v Bo Hallström, Hasse Sjölund, Lave Lavesson, Ulf Åkerlund, Jan Sehlberg, skymd Marie Louise Wikström, Bertil Olofsson, Lars Boström och samtalsledaren Anders Ramnerup. Foto: Stina Näslund

157.JPG

I mitten Bertil Olofsson som är i 21 kamratföreningens kontaktperson. T h om honom hans biträde Lars Boström. I bakgrunden Marie-Louise Wikström. Foto: Stina Näslund

Kommentar
:) :( :D ;) :| :P |-) (inlove) :O ;( :@ 8-) :S (flower) (heart) (star)