Om föreningen

En av de mest omtalade personerna i regementets historia är Lasse Ring, född 1882, död 1956. Vilken annan kan säga att han blivit kysst av näktergalen Kristina Nilsson och  buren till dopet av en blivande riksmarskalk?

Föreningens ändamål är att vidmakthålla och utveckla samhörigheten mellan nuvarande, tidigare Västernorrlänningar och Västernorrlandsgruppen. 

Att vårda det gamla regementes traditioner, att befordra gott kamratskap samt stärka bandet mellan Försvarsmakten och hembygden. Föreningen är öppen för alla. Bli medlem!

Västernorrlands regemente firade 1993 sitt 100-års jubiléum som regemente. Regementets föregångare kan vi spåra många sekler bakåt i tiden, under vilka Ångermanlands och Medelpads befolkning medverkat i rikets försvar. Läs mer här nedan.