Det nya I 21

Länk till Jonas Karlsson chef för I 21

Länk till Läget den 3 juni 2021 för återetablering av I 21>>

Länk till Sollefteå kommuns broschyr Välkommen till Sollefteå>>

Länk till Sollefteå kommuns film Försvarsetablering Sollefteå kommun>>

Medlem i Sveriges Militära Kamratföreningars RF

 

Klicka på bilden här ovanför och lyssna på Västernorrlands Regementes Marsch. Framförd av Regementssextetten Gamla Lägret
I 21.
 

Klicka på bilden här ovanför och lyssna på Generalmajor Rönnbergs Marsch. Framförd av Regementssextetten Gamla Lägret 
I 21.
 

Klicka på bilden här ovanför och lyssna på Västernorrlänningen Marsch. Framförd av Regementssextetten Gamla Lägret 
I 21.
 

Klicka på bilden här ovanför för att lyssna på Ångermanlandsbrigadens marsch. Framförd av Arméns Musikkår Norrland 1994. 

1. Eilert Norlins och David Lundins artikel om regementets minnesstenar.

2. Artiklar ur Västernorrlänningen 1970-71 och 1973-74 om minnesstenen i Gäddede.

3. Kartor visande minnesstenarnas läge. Läs rapporten "Människor och bosättningar i Torplinjen" här >>Chefer 1853-1923

Chefer 1923-1982

Chefer 1982-2000

KällorGunnel Elroys minnen från Dalkarlsslåttern. Av Gunnel Elroy

Intervju med 40-talist som föddes på Tjärnmyra. Av Eva Wedin.

Från kolarbygd till skjutfält av David Lundin och Roland Thors

Torparkontrakt 1893 Erik  Österberg av David Lundin och Roland Thors 

Ett övnings- och skjutfält i särklass.  Av Sven-Olof Braf, Rolf Jansson och David Lundin

 

Bilder från en förbandsövning

Fem FN-bataljoner på Cypern, en gammelyxa berättar.
Av Lars Eriksson.
 

Minnen från skoltid och ungdomsår i Ramsele
Av Kjell R Högberg

Minnen från tiden som befälselev vid I 21 1958 – 59
Av Kjell R Högberg

Lumparminne 1961-1962
Av Mats Hemström

Herman Nilsson-Piller Nisse
Av Per-Olof Wikström

Fanjunkare Evald Resman
Av Arne Resman

Min historia - Lennart Sjödin
Av Lennart Sjödin

En tacksam reservofficer ser tillbaks på tiden i uniform
Av Roland Karlsson

Löjtnanten i armén Karl Albert Svenssons biografi
Av en av I 21 kf:s studiecirklar 

Inledning

Barn- och ungdomsår, underbefäl på Skillingaryd 1885 - 1914

Underbefäl och underofficer i Jönköping 1914 - 1927

Underofficer på I 21 i Sollefteå 1928 - 1936

Arvodist på I 21 i Sollefteå 1936 - 1948

Pensionär i Sollefteå 1948 - 1978

Utbildningsorganisation I 21 1928

Om biografins tillkomst 

 

Välkommen till I 21 Kamratförening! 

 

 I 21 KF:s Kamratstöd

 

Sollefteå minnesplats för fredsbevarande tjänst

Minnesplatsen är belägen intill Ingrid Thulins-stig 100 meter öster om Sollefteå kommunhus. På stenen står: "Hedra de veteraner som gjort en insats för freden. Minns de stupade." Minnesplatsen har tillkommit på initiativ av ett medborgarförslag och Föreningen Veteranerna Ångermanland. Sollefteå kommun har bekostat och låtit resa stenen.

Minnesplatsen invigdes den 19 september 2020 av landshövdingen i Västernorrlands län Berit Högman. Tal hölls av generalsekreteraren för Sveriges veteranförbund MariAnne Boström och Sollefteå kommunalråd Johan Andersson.   

Fanvakt ur Ångermanlands hemvärnsbataljon förde Sveriges- och Västernorrlands regementes fanor. I invigningen deltog bland andra veteraner ur den av NB 21 uppsatta Bosnienbataljon BA 11 som under veckoslutet samlats till en återförening i Sollefteå. 

Från vision till verklighet

Kamratföreningens styrelse utsåg i februari 2017, Hans och undertecknad att bilda en arbetsgrupp med mål att påverka försvarsberedningen, att Sollefteå har utomordentliga möjligheter att ge plats för ett nytt utbildningsförband. 

Arbetsgruppen bestod förutom oss två av Kerstin Svensson, Bertil Mattsson Bill Tåqvist och Lena Asplund

Gruppen träffade John Åberg från kommunens politiska ledning den 6 mars. Resultatet blev att kommunen inrättade en arbetsgrupp under ledning av Hans Pahlin. En genomarbetad strategi utarbetades. Information framtogs. Sakkunniga knöts upp med uppdrag att förse beslutsfattare med korrekt information. 

Som ni vet gav arbetet resultat.

Läs "Från vision till verklighet" av Sten Lönn

Trivsam julträff på församlingsgården i Multrå

Lördag 3 december var det traditionell julträff för Kamratföreningen i församlingsgården i Multrå.

Läs mer från julträffen här >>

Kyrkmarsch för I 21 i Sollefteå på Luciamorgonen

Tidigt på Luciamorgonen tågade samtliga soldater och personal på I 21 Västernorrlands regemente med Jämtlands Fältjägarkår i kyrkmarsch på respektive verksamhetsort Sollefteå och Östersund.

Läs mer från kyrkmarschen här >>

ÖB besökte I 21 i Sollefteå


ÖverbefälhavareMicael Bydén och regemetschef Jonas Karlsson unde besöket i Sollefteå.

Läs artikeln av Erik Löfgren om ÖB-besöket här >>

ÖB invigde nya mässen på I 21

Överbefälhavare Micael Bydén inviger nya mässen på I 21.

Läs artikeln av Erik Löfgren om invigningen av mässen här >>

Kamratföreningen höll höstmöte

Höstmöte med Kamratföreningen.

Läs artikeln av Erik Löfgren från Kamratföreningens höstmöte här >>

Erik Björklund har tilldelats Förtjänstkorset av Finlands Vita Ros'ordern


Eric Björklund föreläser omgiven av två av sina praktverk. Fotomomtage I 21 Kamratförening.

Läs artikeln om Erik Björklund här >>

Rapport från Stockholmssektionens årsmöte


Urban Häggström stående längst till höger föreläser om läget i etableringen av I 21. Andäktigt lysnande från vänster ses de tre regementskamraterna Ulf Skoglund, Ilkka Pärssinen och Kennet Strandberg. 

Läs rapporten från Stokholmssektionen här >>

Överenskommelse om ömsesidigt stöd mellan I 21 och I 21 Kamratförening


Hans Nauclér och Jonas Karlsson skriver under avtal om samarbete mellan Västernorrlands regementes Kamratförening och Västernorrlands regemente. 

Torsdagen den 18 augusti träffade kamratföreningens ordförande Hans Nauclér åtföljd av Per Kjelltoft och Sten Lönn chefen I 21 överste Jonas Karlsson på hans tjänsterum för att underteckna en överenskommelse om ömsesidigt stöd mellan I 21 och I 21 Kamratförening. Undertecknandet föregicks av positiva samtal rörande vårt gemensamma intresse av förbandets och kamratföreningens verksamhet och utveckling.

Överenskommelsen som undertecknades träder i kraft från den 1 september och avser perioden 2022-2024. Dokumentet kommer att i sin helhet att publiceras här på hemsidan under punkten Info.

Text och bild Sten Lönn

Bäste Soldat 22 maj Sollefteå

Hemvärnsbataljonen samlad på Hågesta för genongång. Foto Karl-Erik Svensson.

Länk till artikeln Bäste Soldat 22 maj Sollefteå >>

Västernorrlands regementes kamratförening vid Nationaldagsfirandet 2022

Vid det årliga firandet av Sveriges nationaldag vid Ådalsbyn i Sollefteå fick vår nye sekreterare Per Kjelltoft hedersuppdraget att som föreningens fanbärare föra den svenska flaggan. Andre fanförare var Sten Lönn. Foto Sten Lönn.

Av kommunen fick dessutom kamratföreningen uppdraget att instruera de övriga föreningarna i fanans förande samt leda marschen från Lillänget till Ådalsbyn.
Ceremonin förlöpte väl och ackompanjerades av ett strålande juniväder som bara kan upplevas i Sollefteå.

Per Kjelltoft arbetar sen i februari vid regementsstaben på Västernorrlands regemente och omgalonerades från kapten till fanjunkare enligt det nya trebefälssystemet.
Han är ödmjuk inför övertagande av sekreterarrollen efter Lars Boströms outtröttliga och starka insats under alla dessa år.

Sekreteraren Per Kjelltoft nås på följande adresser:

0706-71 00 41
per_kjelltoft@hotmail.com

Västernorrlands regementes kamratförening
c/o Per Kjelltoft
Flemminggatan 1
881 40 Sollefteå

/Webmaster

Veteraner medaljerade

Veteranerna Anders Spånglund och Lars Sundequist, båda medlemmar i Föreningen Veteranerna Ångermanland har tilldelats Sveriges Veteranförbunds förtjänstmedalj i silver för sina insatser vid tillkomsten av Sollefteå minnesplats för fredsbevarande tjänst.

Anders Spånglund fick sin medalj vid Sollefteå minnesplats för fredsbevarande tjänst på FN-dagen, den 24 oktober 2021, av Sveriges Veteranförbunds representant Anders Sundin.

Lars Sundequist, som på FN-dagen var i Stockholm på utbildning för hemvärnsbefäl fick sin medalj, den 29 oktober 2021 på Sveriges Veteranförbunds kansli av MariAnne Boström generalsekreterare på Sveriges Veteranförbund.

Västernorrlands regementes kamratförening gratulerar de två veteranerna till utmärkelsen.

/Hans Nauclér
Ordförande I 21 Kamratförening 

Protokoll och bilder från årsmötet 2022

Föreningens årsmöte genomfördes den 16 mars på Hullsta Gård. I mötet deltog 22 medlemmar. Några av dem syns på bilden ovan. Främsta raden fr v Mariann Rulander, Marianne Höglin och Margit Nauclér. Andra raden fr v Ivan Pettersson, Peder Häggling, Ola Berg, Rolf Jansson och Eilert Norlin. Tredje raden fr v delvis skymd Erik Thorsell, Lars Nordin, Nils Gidlund och Sören Pettersson.

Länk till protokoll och bilder från årsmötet 2022>>

Information februari 2022
Inbjudan till årsmöte

Den 16 januari klockan 11.40 var glädjen stor när örlogsflaggan åter hissades på Västernorrlands regementes (I 21) kanslihus. Foto: Karl-Erik Svensson. 

Innehåll
Ordförande har ordet >>
Kamratföreningens studiecirklar våren 2022 av Lars Boström >>

Se Nils Berglunds film från återinvigningen av I 21

Länk till Nils Berglunds film >>

Västernorrlands regemente invigt

Västernorrlands regemente invigdes söndagen den 16 januari. Publiktillströmningen var god till den välredigerade föreställningen som ägde rum i I 21 regementspark. 
Foto Bertil Olofsson

Länk till Sten Lönns rapport med Nils Berglunds, Erik Lövgrens och Bertil Olofssons bilder >> 

Lars Hägglund rapporterar från Västernorrlands regementes återinvigning

Invigningen av Västernorrlands regemente med Jämtlands fältjägarkår ägde rum i I 21 regementspark den 16 januari 2022. På scenen Arméns musikkår. Framför scenen ses från höger Prins Carl Philip, ÖB general Micael Bydén, Chefen för H.M. Konungens stab, generallöjtnant Jan Salestrand, officer med ÖB kommandotecken, försvarsminister Peter Hultqvist och Västernorrlands landshövding Berit Högman. Foto Fredrik Granholm, 15. HVBAT Ångermanland.

Länk till Lars Hägglund rapport >>

 I 21 Kamratförening hälsar välkommen


 

Fem FN-bataljoner på Cypern, en gammelyxa berättar

Stab- och trosskompaniets larmstyrka byter transportsätt inför insats vid ”kalabaliken” i den turkcypriotiska byn Kouphinou i mars 1967. Foto Lars Eriksson.

Mer än 25 500 svenska män och kvinnor har ingått i de svenska fredsbevarande bataljonerna som under åren 1964-87 verkade på Cypern. En av soldaterna var Lars Eriksson från Sollefteå. Han gjorde fem cypernbataljoner.

Här kan du läsa Lars Erikssons minnen från Cypern>> 

Torparna Frida och Alfred Sjödin i Östra-Spannsjön


Margareta Larsson Wahlberg växte upp i Brukshagen inte långt från I 21, Östra- Spannsjön och Tjärnmyrens skjutfält. Som barn tillbringade hon mycket tid hos sina släktingar Frida och Alfred Sjödin i Östra-Spannsjön. Makarna Sjödin ägde ett torp som låg omedelbart bortom vägskälet på fotot. Vägen som går åt vänster leder till Vallån och den åt höger till Berghem. Berghem ligger vid granarna vid vägslutet. I dag minner inget på platsen om det torp som legat där.   

Länk till Margaretas berättelse >>

Gunnel Elroys minnen från Dalralsslåttern


På farstutrappan till torpet Dalkarlsslåttern. Längst upp till vänster torpets ägare Johan Eriksson och hans hustru Kristina, Gunnel Elroys farfar och farmor. Johan och Kristina hade fyra barn Greta, Bernhard som var Gunnels far, Anna och Karl. Mannen i svart hatt kan vara Jonas, en bekant till familjen. Närmast fönstret sitter Edvard Österberg, gift med Greta. Greta var Gunnels far Bernhards äldsta syster. Greta är kvinnan vid fönstret. Framför henne står faster Anna i vitt förkläde. Hon kallades aldrig annat än "faster". Den lille pojken är förmodligen Karl, farmors favoritbarn, yngst bland barnen. Karl dog av difteri i sexårsåldern. Foto från Gunnel Elroy.

Länk till Gunnel Elroys minnen från Dalkarlsslåttern>>

Intervju med 40-talist som föddes på Tjärnmyra


Utsikt från Pansarvärnshyllan mot Östra-Spannsjön och Åmynnet i våra dagar. Eva Wedin, född Tjällden, har sina rötter i ett torp som låg drygt 300 meter rakt bortom sjöns högra begränsning.

Här kan du läsa vad hon har att berätta >>

Från kolarbygd till skjutfält


Tjärnmyrens gård även kallad Bäckmanska villan. Foto från Rolf Jansson.

I artikeln Från kolarbygd till skjutfält berättar David Lundin och Roland Thors om Tjärnmyrens utveckling från kolarbygd till skjutfält. Artikeln bygger på kyrkoböcker, I 21:s kamratförenings böcker, intervjuer av före detta anställda vid I 21 och släktingar till de som en gång bodde i området Tjärnmyran – Östra Spannsjön. Ett extra plus är de många bilderna, både de av äldre datum och de nytagna av Karl Erik Svensson.

Länk till den intressanta artikeln av David Lundin och Roland Thors >>

Önstasonen Bosse Myrén om boken Västernorrlands Regemente 1983-2000, Från fält expeditioner kök och förråd


Bosse Myrén med hustru Gerd på en av sina många resor. Foto från Bosse Myrén.
Läs mera här >>Läs recensionen här >>

Minnen från tiden som befälselev vid I 21 1958-59


Livkompaniet 1958-59. I artikel Minnen från tiden som befälselev vid I 21 1958 – 59 berättar Kjell R Högberg om tiden på 4. Stamkompaniet ochLivkompaniet

Ur gömmorna 


1935 års män besöker regementet 1985. Min far Gustav-Adolf Jansson hälsar på Överste Lennart Rönnberg. I bakgrunden  hemvärnsmannen Sven Silfver. Övriga okända. Texten förmodligen gjord av Kaptenen Kjell-Arne Holmberg. Om min far verkligen sa detta vet vi inte. Men att han sa något humoristisk är jag säker på. 


Vy över I 21 omkring 1930, i förgrunden Hågesta Gård med Hågesta Trädgård.

/Rolf Jansson

 

Nils Berglunds film "Minnen från BA 11 i Bosnien" I januari och februari 2020 berättade Bertil Olofsson på restaurang Old Oak och ABF i Sollefteå minnen från BA 11 insats i Bosnien oktober 1998- april 1999. I filmen informerar Bertil även om BA 11: s återträff och invigning av Sollefteå Minnesplats för Fredsbevarande tjänst i maj 2020. På grund av coronapandemin har invigningen av Minnesplatsen för fredsbevarande tjänst flyttats till den 19 september och BA 11 återträff till den18-20 september 2020.

Nils Berglund filmade ett av Bertil Olofssons föredrag som du kan se här>>

Övning i brobyggnad


Här ett foto från en militär övning där ett ingenjörsförband bygger en bro, över Ångermanälven i Ed, cirka 15 kilometer uppströms Sollefteå. Fotot kan vara från övningen Mitt Sverige 1987. Foto Rolf Jansson.

Västernorrlands regementes standar placerat på Camp Ripley 

I Minnesota

Insatskompanichef Peter Glud berättar: "Norex är ett trupputbyte mellan Norska hemvärnet och Amerikanska National Guard. Utbytet har pågått i 46 år. Varje år åker 40 norska hemvärnssoldater över till USA och lika många amerikanska soldater kommer till Norge. 
 Svenska Hemvärnet får skicka en deltagare som representerar Sverige. 2019 blev den deltagaren jag. Utbytet genomfördes den 4 - 21 februari. Vid en ceremoni överlämnade jag Västernorrlands regementes standar till Brigadgeneral Kruse, till vänster på bilden. 
 Standaret, som ses till vänster om mig, står nu på Camp Ripley I Minnesota. Campen är bas för Minnesota National Guard.

Kulspruteskola 1930

En underbefälsskola för värnpliktiga i kulsprutetjänst på
I 21 1930. Andre man stående från vänster är Valter Olofsson taxiägare från Backe. Hans son Bertil har varit kapten på både I 21 och T3 och är i dag  styrelseledamot i I 21 Kamratförening och kamratstödsansvarig. Har ni bilder från I 21 är ni  välkommen att skicka dem till hemsidan, med en kort förklarande text, för publicering. E-post: info@i21kf.se

Sisu!


Läs Ilkka Pärssinens artikel här >>


Från Räisälä i Karelen till Ullånger
 

Läs Ilkka Pärssinens artikel här >>

Bli medlem

Vilka var regementets första civilanställda?


Läs mer om studiecirkeln här >>

Ny hemsida om Lasse Ring

Läs om Lillemors bok på hennes nya hemsida

Läs om Gamla lägret och T 3 m.m.

 

 

 

Bäste Soldat!

 

Bäste Soldat GU Härnösand 2019

Västernorrlands regementes kamratförenings representant Bertil Olofsson och Bäste Soldat vid Västernorrlandsgruppens grundutbildning 2019 Erik Lindblom. Foto Patrik Sundelin.

Läs mera om Bäste Soldat GU Härnösand 2019 här >>

Bäste soldat 16. Hvbat 2018

16. Hvbats Bäste Soldat 2018 Sara Akander flankerad av t v sin bataljonschef Ingemar Norlén och t h Lars Boström I 21 kamratförening.

Läs mera här >>

15. Hvbats Bäste Soldat 2018

Anders Ödmark, 15. Hvbats Bäste Soldat 2018, flankerad av I 21 Kamratförenings Bertil Olofsson
t v och sin kompanichef
Peter Glud.

Läs mera om Bäste Soldat och 15. Bataljonen här >>

 

Bäste Soldat GU HärnösandLäs artikeln om bäste soldat GU Härnösand här >> 

Bäste soldat 15. Hvbat 2017
Läs mer om Bäste soldat 15. Hvbat 2017 här >>

Bäste soldat 15. Hvbat 2016

Läs mer här >>


 

Protokoll årsmöte

2023-03-06

Bild
Anders Emanuelsson dekorerar Hans Nauclér för sina insatser som mångårig ordförande.

Protokoll årsmöte 230223

Juldikt av Lars Hägglund

2022-12-24

Midsommar, dikt av Lars Hägglund

2022-06-20

Efterfest, dikt av Lars Hägglund

2022-02-22

Lars Hägglunds Rapport från julfest i Multrå

2021-12-13

På julfesten sjöngs en och annan psalm under ledning av P.J. Odelberg och P-O Svensson. Fr v delvis skymda Karl Ström Bengt och Marianne Rulander, Lars Boström, med ryggen mot kameran Lennart Sjödin, Ivan och Barbro Pettersson även dom med ryggen mot kameran, Nils Gidlund och Arne Abrahamsson. Foto: Bertil Olofsson.

Länk till Lars Hägglunds rapport>>

Goddag, en dikt av Lars Hägglund

2021-10-22

Grå vardag

2021-10-21

Dikt av Lars Hägglund.

Från Stockholmssektionen

2021-10-20

Givande kväll om
BA 11

2020-02-04

Bilder från julfesten

2019-12-17
Se Karl-Erik Svenssons bilder här>>

Film med Kent Sundberg

2019-12-05

Nils Berglund filmade två av Kents låtar på Solgården.

Se dem här>>

Lyckad Kamratmiddag

2019-12-03

Klok gubbe på hög höjd

2019-11-04

P-G avtackad och Matthias tar över

2019-10-25

Stockholmssektionens nye ordförande Matthias Landström har just tagit emot ordförandeklubban av sin föregångare P G Kåhrström.

Läs mera om Stockholmssektionens årsmöte här. >>

Rapport i bilder

2019-10-22

Återträff på I 21

2019-10-08

Rapport från unikt studiebesök

2019-05-27

Rapport från Stockholms- sektionen

2019-05-24

Doktorn & Akutsjukhus - Dikter av Lars Hägglund

2019-05-08

Doktorn

Akutsjukhus

Rapport från filmvisningen om Båtsmansspelet

2019-04-18

Livet, dikt av Lars Hägglund

2019-03-27

Vägen tillbaka, rapport

2019-03-27

Rapport från föredraget: När Finlands sak var vår 

2019-03-18

Rapport från årsmötet

2019-03-11

Kamratlunch med domprosten  

2019-02-28

Lyrik och musik på Solgården

2019-02-27

Samtal kring militära bilder  

2019-01-29

Bildvisning, dikt av Lars Hägglund

2019-01-15

Reservofficersaspiranter ur trängtrupperna 1937. Längst bak till höger blivande I 21 officeren Einar Nauclér.

Bilder från julfesten 2018

2018-12-15

Stockholmssektionens årsmöte

2018-10-26

Kamratlunch med Biva

2018-10-25

Rapport från kamratlunch och museibesök

2018-03-22

Årsmöte 2018

2018-02-28

Foto från en snörik vinter 1940

2017-12-12

Foto: Rolf Jansson

Rapport från träff hos Olle i Berghem

2017-12-11

Uppställning på Västernorrlands Regemente

1932-09-11

2017-12-08

Foto från Louise Norlén Danderyd.

Det finns eldsjälar

2017-11-21

Arméchefens årliga konsert

2017-11-17

Gnun, dikt av Lars Hägglund

2017-11-11

Rapport naturgymmet 10 november 

2017-11-10

Rapport kamratlunch

2017-10-30

Rapport bärplockning

2017-09-26

Höstdikt

2017-09-10

Besök av Kamratföreningen Norrlandsartillerister (A 4)

2017-08-08

Nationaldagen 2017

2017-06-06

Stockholms-

sektionen av I 21:s kamratförenings vårutflykt

2017-05-28

Kamratlunch med Thomas Tejle

2017-03-17

Förrådsman: dikt av Lars Hägglund

2017-03-08

Bilder från årsmötet 2017

2017-02-24

Träff hos Olle i Berghem 2016

2016-11-21

Rapport från boksläppet

2016-11-20

Flera bilder från boksläppet 

2016-11-19

Dikt Boken

2016-11-18

Utflykt till flydda tider

2016-09-27

Livkompanister på återträff

2016-09-20

Höstdikt

2016-09-17

Stockholms-sektionens utflykt till Sigtuna

2016-06-11

80-årsjubileet

2016-06-10

Besök hos Sollefteå Slipservice AB

2016-05-02

Besök på Österås

2016-04-14

Kamratlunch 17/3

2016-03-21

Rapport från årsmötet

2016-03-07

Regementsbacken

av Lars Hägglund

2016-03-06

Kent Sundberg underhöll i Berghem

2015-12-12

Träff hos Olle i Berghem

2015-12-12

Rolf Jansson visar vykort

2015-12-11

Besök hos Polisen

2015-11-26