Bilder från Hemvändardagarna

I det här albumet så kan du ta del av lite blandade bilder från Hemvändardagarna den 15-16 maj 2014.

h75.jpg

Många av deltagarna i Hemvändardagarna hade valt att bo på Hotell Appelbergs. Centralt, mitt i stan på Storgatan 51, ligger det anrika hotellet med anor sedan 1800-talet. Foto Lillemor E Ring.

h76.jpg

Storgatan i Sollefteå tidigt på morgonen den 15 maj, den första av de två hemvändar-dagarna. Foto Lillemor E Ring.

h77.jpg

Under återföreningen på Hotell Appelbergs på morgonen den 15 maj konserterade Regementssextetten Gamla Lägret I 21. Fr v Åke Sjölander, Christer Löfgren, Nils-Olof Gradin och Sture Sundholm. Foto Lillemor E Ring.

h78.JPG

Kjell Nilsson assisterad av Rolf Könberg presenterade vid torsdagsförmiddagens återförening programmet för Hemvändardagarna. Foto Nisse Berglund. 

h79.jpg

På förarplats ses Bengt Andersson som säkert skjutsade deltagarna under de båda Hemvändardagarna. Bakom Bengt sitter Ragnar och Lissi Larsson. Foto Lillemor E Ring.

i80.jpg

Hans Nauclér längst t h på skjutvallen på den vackert belägna skidskyttestadion uppe på Hallstaberget. Bakom Hans från vänster Sten Lindgren, Ted Olows och Allan Edblom. Foto Lillemor E Ring.

i81.jpg

Skidskytteanläggningen smälter väl in i den vackra Hallstanaturen och utsikten är hänförande. Foto Lillemor E Ring.

i82.jpg

Torsdagens ärtmiddag intogs i matsalen på Nya Berghem på I 21: s f d skjutfält Tjärnmyren. Matsalen på Nya Berghem, invigd i oktober 1983, uppfördes för att ersätta den tidigare matsalen i Vinkelladan vilken brann ned 1979. Foto Lillemor E Ring.

i83.jpg

Vi vägslutet syns det gamla Garnisonssjukhuset som blev ombyggd till kasern. Ombyggnationen var klar 1968. Under många år har Livkompaniet varit förlagd i denna kasern. Den röda byggnaden närmast i bild var regementets stall. Bortom stallet låg i det gula huset på bottenvåningen regementets badinrättning och en trappa upp  de civilanställdas mäss. I det röda huset längst bort var regementets biograf. Nu är det restaurang och skolmatsal. Det röda huset längst bort till höger har tidigare stått på Viksmon, Sånga mo och Gamla lägret. Foto Lillemor E Ring.

i84.jpg

Vita villan är ett välkänt begrepp för de som tjänstgjort vid regementet. Efter att ha från början ha varit personalbostad för anställda vid Garnisionssjukhuset blev det efter sjukhusets nedläggning mässbyggnad. Både underofficers- och kompaniofficers-mässen samt mässföreningen Vita villan har varit inrymda i huset. Nu bedrivs där  öppenvårdsbehandling av personer som är beroende av alkohol, narkotika eller tabletter. Foto Lillemor E Ring.

i85.jpg

Gymnastiksalen visar upp en mycket intressant byggnadsstil. Foto Lillemor E Ring.

i86.jpg

Regementets första matsal hade många fönster att putsa. Byggnaden var i bruk som matsal till 1970. Foto Lillemor E Ring.

i87.jpg

I kasernen längst bort är delar av Sollefteå gymnasium inrymt, huset i mitten, det som var I 21 kanslihus är ännu outhyrt. I kasernen till höger byggs de två nedersta våningarna om så att lokalerna skall passa den nya hyresgästen skidgymnasiet. Den gamla kaserngården har livats upp med gräsytor och planteringar. Foto Lillemor E Ring.

i88.jpg

Finns det något ödsligare än en tom kompanikorridor? Den här tomma korridoren ligger i bottenvåningen i C-kasern, den kasern som är aktuell för att byggas om till trygghetsboende. Till höger låg logementen. På varje logement kunde det ligga 16 man. I bland flera men oftast färre. Under de år som regementet var i bruk kan lågt räknat över 7000 unga män ha tillbringat bortåt ett år av sitt liv i denna kompanilokal. Foto Lillemor E Ring.

i89.jpg

Hågestarestaurangen är inrymd i den hitre delen av den byggnad som tidigare var regementets samlingssal och biograf. I den bortre delen av byggnaden, på både övre och nedre planet, finns gymnasieskolans matsalar. Byggnaden har flyttats till kasern-området från Gamla lägret där den tidigare varit förläggning. Foto Lillemor E Ring.

j90.JPG

Arne Resman med gedigna kunskaper om hur det var att som barn växa upp på regementet fängslade åhörarna med livfulla berättelser. Fr v Magnus Byman, Kjell Fahlén, Ethel Byman, Hasse Jägare, Anders Rasmusson, Bengt Olof Näslund, Gunhild Jägare Sandin, Cristina Jägare, Kenneth Flykt och Ragnar Larsson. Foto Nisse Berglund.   

j91.JPG

Minnesstenen i Regementsparken avtäcktes på Regementets dag den 21 augusti 1949.  På den står: ”Till minnet av under beredskapstjänstgöring 1939-45 förolyckad personal  vid Kungl. Västernorrlands Regemente.” Därefter följer titel, namn och födelse- och dödsdatum för de 11 förolyckade västerlänningarna. Foto Sven-Olof Braf.

j92.jpg

Efter det att regementet hade lagts ned år 2000 tillfogades på minnesstenens frånsida följande text: ”Här övade infanteri och trängförband 1911-2000”. Bortom minnesstenen ses A-kasern och den grind som tidigare under en period var huvudinfart till regementet. Kasernvakten var då belägen i den nedre hitre vänstra delen av kasernen.  Foto Lillemor E Ring.

j93.JPG

F v Bengt Olof Näslund, Lars Boström och Inger Sjöblom vid samlingen inför fredagens bankett. Foto Nisse Berglund.   

j94.JPG

Med vem och var skall jag sitta? Bordsplaceringarna studeras av fr v Lars Hägglund, Lena Viborg, Jan Andersson och David Lundin. Foto Nisse Berglund.   

j95.JPG

Roland Thors t v och Rolf Könberg var två av alla dem som under kvällen medaljerades för sina insatser vid tillkomsten av boken Västernorrlands Regemente 1953-83 Människor, minnen och spår. Foto Nisse Berglund. 

j96.JPG

Kent Sundberg, sångare och dansbandsmusiker laddar upp, strax skall han som kvällens artist äntra scenen. Foto Nisse Berglund. 

j97.JPG

Kent Sundberg har just spelat upp och först ut på dansgolvet är Lars Boström med sin bordsdam Britt Norell. Foto Nisse Berglund. 

Kommentar
:) :( :D ;) :| :P |-) (inlove) :O ;( :@ 8-) :S (flower) (heart) (star)