Besök 15. Hemvärnsbataljonen

Bilder från besöket hos 15. Hemvärnsbataljon den 22 maj 2015.

1..JPG

Ställföreträdande bataljonschef Patrick Ohlsson i mitten tog väl hand om besökarna från I 21 Kamratförening. Här tillsammans med Ulf Åkerlund t v och Bertil Olofsson.

2..JPG

Dagens hemvärnssoldater är unga och deras och utrustning modern. Notera att man kör med två kok för att hinna utspisa det stora antalet övningsdeltagare.

3..JPG

En av bataljonens hundar rastar tillsammans med sina ”förbandskamrater”.

4..JPG

Del av bataljonen under samling inför dagens medaljering av Bäste Soldat Maths Boveng.

5..JPG

Sten Lönn fäster I 21 Kamratförenings förtjänstmedalj i brons på 15. Hemvärnsbatal-jonens Bäste Soldat 2014, Maths Boveng.

6..JPG

Bäste Soldat 2014 vid 15. Hemvärnsbataljonen Maths Boveng tillsammans med I 21 Kamratförenings vice ordförande Sten Lönn.

7..JPG

En imponerande mängd av kunniga instruktörer hade dragits samman till övningen.

8..JPG

Förplägnadsinstruktör Lönn i glatt samspråk med sin namne, kamratföreningens vice ordförande Sten Lönn.

9...JPG

I vimlet påträffades Sonja Hedenberg antecknande tider och platser för dagens olika aktiviteter.

10..JPG

Intresset var stort hos deltagarna i utbildning på RAKEL, Radiokommunikation för effektiv ledning.

11..JPG

Bland besökarna återfanns David Lundin.

12..JPG

Välordnade övningar i vapentjänst med skarp ammunition genomfördes under dagen på flera stationer. Skjutskickligheten var imponerande.

13..JPG

Medlemmar i I 21 Kamratförening tillsammans med ställföreträdande bataljonschefen Patrick Ohlsson i uniform. Fr v Bertil Olofsson, Karl-Erik Svensson, Patrick Ohlsson, Sten Lönn, Lars Eriksson och David Lundin.

Kommentar
:) :( :D ;) :| :P |-) (inlove) :O ;( :@ 8-) :S (flower) (heart) (star)