Medlem i Sveriges Militära Kamratföreningars RF

 

Klicka på bilden här ovanför och lyssna på Västernorrlands Regementes Marsch. Framförd av Regementssextetten Gamla Lägret
I 21.

 

Klicka på bilden här ovanför och lyssna på Generalmajor Rönnbergs Marsch. Framförd av Regementssextetten Gamla Lägret
I 21.

 

Klicka på bilden här ovanför och lyssna på Västernorrlänningen Marsch. Framförd av Regementssextetten Gamla Lägret
I 21.

 

Klicka på bilden här ovanför för att lyssna på Ångermanlandsbrigadens marsch. Framförd av Arméns Musikkår Norrland 1994.
 

1. Eilert Norlins och David Lundins artikel om regementets minnesstenar.

2. Artiklar ur Västernorrlänningen 1970-71 och 1973-74 om minnesstenen i Gäddede.

3. Kartor visande minnesstenarnas läge.

 


Läs rapporten "Människor och bosättningar i Torplinjen" här >>Chefer 1853-1923

Chefer 1923-1982

Chefer 1982-2000

Källor

Välkommen till I 21 Kamratförening!

 

I 21 KF:s KamratstödOrdförande har ordet mars 2019


Sebastian Samuelsson och Hans Nauclér i Idre vid säsongupptakt och Sverige Cupen hösten 2018.

Läs ordförande har ordet här >>

Program våren 2019

Studiecirklar våren 2019


Solgården 20 maj

Unikt studiebesök!

Ångermanlands Hemvärnsbataljon övade i Sollefteå ”återtog” Tjärnmyran

Läs mer om hemvärnsövningen här >>

Rek på Tjärnmyren

Bertil Edfors och Urban Fröberg från Västernorrlandsgruppen rekognoserade den 24 oktober 2018 möjligheterna för att åter kunna genomföra stridsskjutningar på Tjärnmyrens skjutfält.

Ett övnings- och skjutfält i särklass

 

Klicka på länken så kan du läsa artikeln Ett övnings- och skjutfält i särklass >>

Bilder från Nationaldagen

Läs mer i artikeln här >>

Den första försvarslinjen 

Läs om den första försvarslinjen här >>

Lumparminne 1961-1962
Läs artikeln om lumparminne 1961-1962 här >>

 


Läs mer om utflykten till Skogskyrkogården här >>

Herman Nilsson-Piller Nisse


Läs mer om Piller-Nisse här >>

Till dig ny CD av Kenth Sundberg
 
Lyssna på Till dig i videon här >>

Nu är de eviga studiecirkelledarna i datakunskap igång igen


Läs mer om studiecirkeln här >>

Besök på Krigsarkivet 3-4 juli

Läs rapporten här >>

Rapport från återinvigning av T3 Officerstrappa

Läs mer i atikel här >>

Rapport från Vårmönstringen

Läs rapporten från Vårmönstringen här >>

Bli medlem


Läs rapporten från representantskapsmötet här >>

Digitalt arkiv på gång


Läs mer om arkivet här >> 

Vilka var regementets första civilanställda?

Läs mer om studiecirkeln här >>

Nytt föreningsregister på gång

Läs mer om arbetet med det nya föreningsregistret här >

Film från Västernorrlands Regementes Kamratförenings
80-årsjubileum

Se filmen från jubileumet här >> 

Nyutkommen bok - köp här! 

Läs mera om boken och hur den kan köpas här  >>

Dödens fält väster om Sundsvall

Läs mer om "Dödens fält väster om Sundsvall" här >>

Högvakt ur Ångermanlands- och

Medelpads hemvärnsbataljoner


Läs mer om högvakten här >> 

Kenth Sundberg släpper CD

Lyssna på smakprov från Mest av allt

Ny hemsida om Lasse Ring 

Läs om Lillemors bok på hennes nya hemsida

Läs om Gamla lägret och T 3 m.m.

 Fanjunkare Evald Resman

Läs artikeln här >>

Min historia - Lennart Sjödin

Läs Lennart Sjödins Sjödins berättelse här >>

 

Läs artikeln här >>

Löjtnanten i armén Karl Albert Svenssons biografi

Karl Albert Svensson föds den 22 februari 1885 som tredje barn i en arbetarfamilj i Hakarp. Den 1 november 1906 låter Albert värva sig på I 12 i Skillingaryd och anträder därmed den militära banan, en bana som skall föra honom från Hakarps församling vid Vätterns sydöstra strand 80 mil norrut till den lilla garnisonsorten Sollefteå. En inte bara geografisk resa, utan även en social resa, från arbetarbarn med små framtidsutsikter, till att efter sin pensionering som fanjunkare, förordnas till att vara löjtnant i armén. Det är om denna Alberts resa som vi vill berätta. 

Del 1 Barn- och ungdomsår, ubef på Skillingaryd 1885 - 1914

Del 2 Underbefäl och underofficer i Jönköping 1914 - 1927

Del 3 Underofficer på I 21 i Sollefteå 1928 - 1936

Del 4 Arvodist på I 21 i Sollefteå 1936 - 1948

Del 5 Pensionär i Sollefteå 1948 – 1978

Del 6 Utbildningsorganisation I 21 1928

Del 7 Om biografins tillkomst 

Repövning 1964

Se filmen här >>

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bäste Soldat!

 

15. Hvbats Bäste Soldat 2018

Anders Ödmark, 15. Hvbats Bäste Soldat 2018, flankerad av I 21 Kamratförenings Bertil Olofsson
t v och sin kompanichef
Peter Glud.

Läs mera om Bäste Soldat och 15. Bataljonen här >>

 

Bäste Soldat GU HärnösandLäs artikeln om bäste soldat GU Härnösand här >> 

Bäste soldat 15. Hvbat 2017
Läs mer om Bäste soldat 15. Hvbat 2017 här >>

Bäste soldat 15. Hvbat 2016

Läs mer här >>


 

Doktorn & Akutsjukhus - Dikter av Lars Hägglund

2019-05-08

Doktorn

Akutsjukhus

Rapport från filmvisningen om Båtsmansspelet

2019-04-18

Livet, dikt av Lars Hägglund

2019-03-27

Vägen tillbaka, rapport

2019-03-27

Rapport från föredraget: När Finlands sak var vår 

2019-03-18

Rapport från årsmötet

2019-03-11

Kamratlunch med domprosten  

2019-02-28

Lyrik och musik på Solgården

2019-02-27

Samtal kring militära bilder  

2019-01-29

Bildvisning, dikt av Lars Hägglund

2019-01-15

Reservofficersaspiranter ur trängtrupperna 1937. Längst bak till höger blivande I 21 officeren Einar Nauclér.

Bilder från julfesten 2018

2018-12-15

Stockholmssektionens årsmöte

2018-10-26

Kamratlunch med Biva

2018-10-25

Rapport från kamratlunch och museibesök

2018-03-22

Årsmöte 2018

2018-02-28

Foto från en snörik vinter 1940

2017-12-12

Foto: Rolf Jansson

Rapport från träff hos Olle i Berghem

2017-12-11

Uppställning på Västernorrlands Regemente

1932-09-11

2017-12-08

Foto från Louise Norlén Danderyd.

Det finns eldsjälar

2017-11-21

Arméchefens årliga konsert

2017-11-17

Gnun, dikt av Lars Hägglund

2017-11-11

Rapport naturgymmet 10 november 

2017-11-10

Rapport kamratlunch

2017-10-30

Rapport bärplockning

2017-09-26

Höstdikt

2017-09-10

Besök av Kamratföreningen Norrlandsartillerister (A 4)

2017-08-08

Nationaldagen 2017

2017-06-06

Stockholms-

sektionen av I 21:s kamratförenings vårutflykt

2017-05-28

Kamratlunch med Thomas Tejle

2017-03-17

Förrådsman: dikt av Lars Hägglund

2017-03-08

Bilder från årsmötet 2017

2017-02-24

Träff hos Olle i Berghem 2016

2016-11-21

Rapport från boksläppet

2016-11-20

Flera bilder från boksläppet 

2016-11-19

Dikt Boken

2016-11-18

Utflykt till flydda tider

2016-09-27

Livkompanister på återträff

2016-09-20

Höstdikt

2016-09-17

Stockholms-sektionens utflykt till Sigtuna

2016-06-11

80-årsjubileet

2016-06-10

Besök hos Sollefteå Slipservice AB

2016-05-02

Besök på Österås

2016-04-14

Kamratlunch 17/3

2016-03-21

Rapport från årsmötet

2016-03-07

Regementsbacken

av Lars Hägglund

2016-03-06

Kent Sundberg underhöll i Berghem

2015-12-12

Träff hos Olle i Berghem

2015-12-12

Rolf Jansson visar vykort

2015-12-11

Besök hos Polisen

2015-11-26