Det nya I 21

Länk till Jonas Karlsson chef för I 21

Länk till Läget den 3 juni 2021 för återetablering av I 21>>

Länk till Sollefteå kommuns broschyr Välkommen till Sollefteå>>

Länk till Sollefteå kommuns film Försvarsetablering Sollefteå kommun>>

Medlem i Sveriges Militära Kamratföreningars RF

 

Klicka på bilden här ovanför och lyssna på Västernorrlands Regementes Marsch. Framförd av Regementssextetten Gamla Lägret
I 21.
 

Klicka på bilden här ovanför och lyssna på Generalmajor Rönnbergs Marsch. Framförd av Regementssextetten Gamla Lägret 
I 21.
 

Klicka på bilden här ovanför och lyssna på Västernorrlänningen Marsch. Framförd av Regementssextetten Gamla Lägret 
I 21.
 

Klicka på bilden här ovanför för att lyssna på Ångermanlandsbrigadens marsch. Framförd av Arméns Musikkår Norrland 1994. 

1. Eilert Norlins och David Lundins artikel om regementets minnesstenar.

2. Artiklar ur Västernorrlänningen 1970-71 och 1973-74 om minnesstenen i Gäddede.

3. Kartor visande minnesstenarnas läge. Läs rapporten "Människor och bosättningar i Torplinjen" här >>Chefer 1853-1923

Chefer 1923-1982

Chefer 1982-2000

KällorIntervju med 40-talist som föddes på Tjärnmyra. Av Eva Wedin.

Från kolarbygd till skjutfält av David Lundin och Roland Thors

Torparkontrakt 1893 Erik  Österberg av David Lundin och Roland Thors 

Ett övnings- och skjutfält i särklass.  Av Sven-Olof Braf, Rolf Jansson och David Lundin

 

Fem FN-bataljoner på Cypern, en gammelyxa berättar.
Av Lars Eriksson.
 

Minnen från skoltid och ungdomsår i Ramsele
Av Kjell R Högberg

Minnen från tiden som befälselev vid I 21 1958 – 59
Av Kjell R Högberg

Lumparminne 1961-1962
Av Mats Hemström

Herman Nilsson-Piller Nisse
Av Per-Olof Wikström

Fanjunkare Evald Resman
Av Arne Resman

Min historia - Lennart Sjödin
Av Lennart Sjödin

En tacksam reservofficer ser tillbaks på tiden i uniform
Av Roland Karlsson

Löjtnanten i armén Karl Albert Svenssons biografi
Av en av I 21 kf:s studiecirklar 

Inledning

Barn- och ungdomsår, underbefäl på Skillingaryd 1885 - 1914

Underbefäl och underofficer i Jönköping 1914 - 1927

Underofficer på I 21 i Sollefteå 1928 - 1936

Arvodist på I 21 i Sollefteå 1936 - 1948

Pensionär i Sollefteå 1948 - 1978

Utbildningsorganisation I 21 1928

Om biografins tillkomst 

 

Välkommen till I 21 Kamratförening!

 

I 21 KF:s Kamratstöd

 

Sollefteå minnesplats för fredsbevarande tjänst

Minnesplatsen är belägen intill Ingrid Thulins-stig 100 meter öster om Sollefteå kommunhus. På stenen står: "Hedra de veteraner som gjort en insats för freden. Minns de stupade." Minnesplatsen har tillkommit på initiativ av ett medborgarförslag och Föreningen Veteranerna Ångermanland. Sollefteå kommun har bekostat och låtit resa stenen.

Minnesplatsen invigdes den 19 september 2020 av landshövdingen i Västernorrlands län Berit Högman. Tal hölls av generalsekreteraren för Sveriges veteranförbund MariAnne Boström och Sollefteå kommunalråd Johan Andersson.   

Fanvakt ur Ångermanlands hemvärnsbataljon förde Sveriges- och Västernorrlands regementes fanor. I invigningen deltog bland andra veteraner ur den av NB 21 uppsatta Bosnienbataljon BA 11 som under veckoslutet samlats till en återförening i Sollefteå. 

Jonas Karlsson chef för I 21

Överste Jonas Karlsson har utnämnts till chef för Västernorrlands regemente (I 21) i Sollefteå med detachementet Jämtlands fältjägarkår i Östersund. Foto: Försvarsmakten

Jonas inledde sin militära verksamhet på Jämtlands Fältjägarregemente i Östersund. Han har bland annat tjänstgjort i Afghanistan, på Högkvarteret och som chef för Hemvärnets stridsskola.

Vi gratulerar Jonas till utnämningen och önskar honom lycka till som regementschef.

Välkommen till Sollefteå!
Hans Nauclér
Ordförande Västernorrlands regementes kamratförening.


Ångermanälven nedströms Hågestaön den 20 maj 2021. Fotot är tagit från öns skönt belägna grillplats. Till vänster bland tallens grenar skymtar svagt fiskarstugan på Nabbens notvarp. Husen bland träden är åretruntboenden och sommarstugor i stadsdelen Skedom. Bortom dem en välkänd profil, Multråberget. Ön i bildens mitt kallas Bruksholmen. Till höger om holmen, på den södra stranden, sluttar en nipa på Övergård brant ned mot älven.  

I 21 Kamratförening hälsar välkommen


Information maj 201

Ångermanälven uppströms Västremsle den 19 maj 2021. Uppe på berget i bildens mitt skymtar Österåsens Hälsohem, av författaren Erik Asklund kallat för Slottet Snöfrid. Höjden till höger, som speglar sig i älven, är Rödskägget. I bildens hitre högra del låg Remsleön som dämdes över när Sollefteå kraftverk byggdes 1962-1966. På ön, som var ett cirka 700 x 300 meter stort sommarparadis, fanns sommarstugor, ett notvarp, T 3 badbryggor och under några år även ett litet sommarcafé.

Ordförande har ordet maj 2021>>

Preliminärt program till höstfesten den 1 - 3 oktober>>

Bilder från en förbandsövning>>

Fem FN-bataljoner på Cypern, en gammelyxa berättar

Stab- och trosskompaniets larmstyrka byter transportsätt inför insats vid ”kalabaliken” i den turkcypriotiska byn Kouphinou i mars 1967. Foto Lars Eriksson.

Mer än 25 500 svenska män och kvinnor har ingått i de svenska fredsbevarande bataljonerna som under åren 1964-87 verkade på Cypern. En av soldaterna var Lars Eriksson från Sollefteå. Han gjorde fem cypernbataljoner.

Här kan du läsa Lars Erikssons minnen från Cypern>> 

Intervju med 40-talist som föddes på Tjärnmyra


Utsikt från Pansarvärnshyllan mot Östra-Spannsjön och Åmynnet i våra dagar. Eva Wedin, född Tjällden, har sina rötter i ett torp som låg drygt 300 meter rakt bortom sjöns högra begränsning.

Här kan du läsa vad hon har att berätta >>

Från kolarbygd till skjutfält


Tjärnmyrens gård även kallad Bäckmanska villan. Foto från Rolf Jansson.

I artikeln Från kolarbygd till skjutfält berättar David Lundin och Roland Thors om Tjärnmyrens utveckling från kolarbygd till skjutfält. Artikeln bygger på kyrkoböcker, I 21:s kamratförenings böcker, intervjuer av före detta anställda vid I 21 och släktingar till de som en gång bodde i området Tjärnmyran – Östra Spannsjön. Ett extra plus är de många bilderna, både de av äldre datum och de nytagna av Karl Erik Svensson.

Länk till den intressanta artikeln av David Lundin och Roland Thors >>

Önstasonen Bosse Myrén om boken Västernorrlands Regemente 1983-2000, Från fält expeditioner kök och förråd


Bosse Myrén med hustru Gerd på en av sina många resor. Foto från Bosse Myrén.
Läs mera här >>


Coronatider
Sten Lönn släktforskar

Coronatider innebär bra tid att fortsätta forska efter de första civilanställda på ”Gamla lägret” och tiden fram till 1928 i de ny kasernerna. Bilden visar den indelte korpralen Borg från roten nr 779 Vester- rekarne Komp. Kung. Södemanlands regemente och sedemera Skomakarmästare på I 21, tillsammans med barnbarnen Nisse, Tommy, Maggie och
Eva-Mari i skottkärran.

/Sten

Olle Wikström promenerar och pysslar i hemmet

Hej Hans! Du skrev att du ville veta vad vi gör i  Coronatider. Jag hjälper Eva i hushållsarbetet, promenerar och går igenom mina gömmor. I gömmorna hittade jag den här bilden med min morfar tummningsförmannen Per Erik Wikström sittande i mitten på en nybarkad timmerhög med ett arbetslag på ömse sidor om sig. Men vilka är hans arbetskamrater? Om någon vet det ber jag dem höra av sig till hemsidan. Bilden är tagen i början på 1900-talet.

/Hälsningar Olle!

Kjell Nilsson tränar och jobbar med telefon och dator

Ordföranden vill att vi hör av oss till hemsidan. Jag tränar en del i hemmagymmet i källarvåningen. Jag har också en hel del telefon- och datorkontakter med medlemmar i Sollefteå- och Västernorrlands läns strokeföreningar där jag är ordförande.
 Jag jobbar även på en hemsida om Råneå älvdal där jag är byansvarig för min hemby Degerselet. Flygfotot som jag skickat med visar vår familjs sommarhus i Degerselet. Ett underbart sommarställe som min far Gunnar köpte 1965.

/Kjell Nilsson

Lars Hägglund skriver dikt

Våren är kommen, och med den följer här något av en dikt i tiden, möjligen tar jag också med den  i ett kommande häfte.

/Lars H.

Bertil Olofsson läser om en norsk motståndsman, Lyder Hassel  

Tavla målad av Lyder Hassel. Läs här vad Bertil Olofssons skriver om Lyder Hassel >>

Marianne Höglin är i full gång

Här på Talgoxen är vårsysslorna i full gång. Jag krattar, städar och skolar om bostadsrättsföreningens tagetesplantor, de plantor som vi skall sätta ut här på gården i juni.
 Jag syr och är ofta i föreningens hobbyrum där jag syr väskor. Väskor som kan ersätta butikernas plastkassar. Jag motionerar ofta. Min yngsta dotter Helena och jag går varje dag, när hon gjort kväll på dagiset, broarna runt.
 Jag cyklar några gånger i veckan fram och tillbaka till Multrå kyrka. Trots att jag har full sysselsättning saknar jag tisdagarnas studiecirklar. Jag hoppas att vi snart är igång med dem igen.

/Marianne

Kalle Ödlund jobbar med foton och ved

Till höger om min vedstapel i Resele syns en verkstadsbyggnad. Färdigbyggd av Resele Skog nu i vår och med en imponerande invändig takhöjd av 9,5 m. Framtidstron blomstrar i Resele.

Läs här om Kalles foton och ved >>

Nils Berglund redigerar video och konstruerar

Några projekt som jag hunnit med under dessa coronatider. Filmen om föredraget BA 11 i Bosnien som Bertil Olovsson framförde på Old Oak och ABF är klar. En användbar rangerkrok till min Wille, en liten gul finsktillverkad hjullastare, har också blivit klar. Du ser rangerkroken på bilden. I övrigt så har jag röjt lite i skogen och fått en del frisk luft blandad med avgaser från röjsågen.

/Nils Berglund

Karl-Erik Svensson promenerar, fotar och dokumenterar 

Jag har fullt upp trots karantänen. Varje dag promenerar jag tillsammans med min kompis Cesar, en ett år och nio månader gammal Strävhårig foxterrier, på Tjärnmyren. Vi gör rätt långa promenader tillsammans. Cesar är livlig och lekfull och gör massor av hyss. Häromdagen fattade han posto i ett värn lika bestämt som om han vore en från I 21 kvarglömd vaktpost.
När jag inte är på Tjärnmyren med Cesar fotar jag, jobbar med en fotografs efterlämnade bilder samt hembygdshistoria. Just nu är det Tjärnmyren som jag intresserar mig för.

Hälsningar
Karl-Erik Svensson 

Vad händer i Skanör i Coronatider?


Fontän på Axelssons Torg inte långt från Kjell R Högbergs och Gunilla Söderblom Högberg hus i Skanör. Foto: Gunilla Söderblom Högberg.
 

Här kan du läsa vad som händer i Skanör i Coronatider>> 

Minnen från tiden som befälselev vid I 21 1958-59


Livkompaniet 1958-59. I artikel Minnen från tiden som befälselev vid I 21 1958 – 59 berättar Kjell R Högberg om tiden på 4. Stamkompaniet ochLivkompaniet

Ur gömmorna 


1935 års män besöker regementet 1985. Min far Gustav-Adolf Jansson hälsar på Överste Lennart Rönnberg. I bakgrunden  hemvärnsmannen Sven Silfver. Övriga okända. Texten förmodligen gjord av Kaptenen Kjell-Arne Holmberg. Om min far verkligen sa detta vet vi inte. Men att han sa något humoristisk är jag säker på. 


Vy över I 21 omkring 1930, i förgrunden Hågesta Gård med Hågesta Trädgård.

/Rolf Jansson

Hälsningar från Lennart Rönnberg

Hej på er i karantäntillvaron,

Jag råkade av en slump hitta en uppgift i Helsingborgs Dagblad om att min gamle Karlbergskamrat Jard Ögren hade avlidit den 5 oktober 2019 (dagen efter 84-årsdagen). Han blev ju inte kvar vid I 21 så länge utan gjorde karriär inom förlagsvärlden som personalchef vid Allers. På bifogad bild ser ni honom och mig vid en subalternsammankomst troligen hösten 1961 strax efter vår hemkomst från Karlberg.
Bertil Hellsten var som synes hövding.

Hälsningar från ett varmt Sundbyberg,
Lennart

Nils Berglunds film "Minnen från BA 11 i Bosnien" I januari och februari 2020 berättade Bertil Olofsson på restaurang Old Oak och ABF i Sollefteå minnen från BA 11 insats i Bosnien oktober 1998- april 1999. I filmen informerar Bertil även om BA 11: s återträff och invigning av Sollefteå Minnesplats för Fredsbevarande tjänst i maj 2020. På grund av coronapandemin har invigningen av Minnesplatsen för fredsbevarande tjänst flyttats till den 19 september och BA 11 återträff till den18-20 september 2020.

Nils Berglund filmade ett av Bertil Olofssons föredrag som du kan se här>>

Hälsning från våra studiecirklar


Hälsning från våra studiecirklar som träffades den 25 februari på ABF.

Främre raden från vänster Kjell Fahlén, Margita Eriksson, Marianne Höglin, Kerstin Svensson, Kerstin Thors, Kjell Nilsson och Lars Eriksson. Saknas på bilden gör Nils Berglund och Karl-Erik Svensson. Foto Karl-Erik Svensson.

Bakre raden från vänster dagens föredragshållare Bertil Olofsson somberättade minnen från BA 11 i Bosnien. Sven-Olof Braf, Karl Ödlund, Hans Nauclér, Ivan Pettersson, Rolf Könberg, Sten Lönn, Lars Hägglund, Per-Olof Wikström, Rolf Jansson, Arne Halvarsson, Eilert Norlin, Lars-Göran Lindmark, Ted Olows och Lars Boström.

Den första försvarslinjen

Läs om den första försvarslinjen här >>

Läs Tommy Jeppssons recension här >>

Paketpris!

Övning i brobyggnad

Här ett foto från en militär övning där ett ingenjörsförband bygger en bro, över Ångermanälven i Ed, cirka 15 kilometer uppströms Sollefteå. Fotot kan vara från övningen Mitt Sverige 1987. Foto Rolf Jansson.

Västernorrlands regementes standar placerat på Camp Ripley 

I Minnesota

Insatskompanichef Peter Glud berättar: "Norex är ett trupputbyte mellan Norska hemvärnet och Amerikanska National Guard. Utbytet har pågått i 46 år. Varje år åker 40 norska hemvärnssoldater över till USA och lika många amerikanska soldater kommer till Norge. 
 Svenska Hemvärnet får skicka en deltagare som representerar Sverige. 2019 blev den deltagaren jag. Utbytet genomfördes den 4 - 21 februari. Vid en ceremoni överlämnade jag Västernorrlands regementes standar till Brigadgeneral Kruse, till vänster på bilden. 
 Standaret, som ses till vänster om mig, står nu på Camp Ripley I Minnesota. Campen är bas för Minnesota National Guard.

Kulspruteskola 1930

En underbefälsskola för värnpliktiga i kulsprutetjänst på
I 21 1930. Andre man stående från vänster är Valter Olofsson taxiägare från Backe. Hans son Bertil har varit kapten på både I 21 och T3 och är i dag  styrelseledamot i I 21 Kamratförening och kamratstödsansvarig. Har ni bilder från I 21 är ni  välkommen att skicka dem till hemsidan, med en kort förklarande text, för publicering. E-post: info@i21kf.se

Rek på Tjärnmyren

Bertil Edfors och Urban Fröberg från Västernorrlandsgruppen rekognoserade den 24 oktober 2018 möjligheterna för att åter kunna genomföra stridsskjutningar på Tjärnmyrens skjutfält.

Sisu!


Läs Ilkka Pärssinens artikel här >>


Från Räisälä i Karelen till Ullånger
 

Läs Ilkka Pärssinens artikel här >>

Bli medlem

Vilka var regementets första civilanställda?


Läs mer om studiecirkeln här >>

Ny hemsida om Lasse Ring

Läs om Lillemors bok på hennes nya hemsida

Läs om Gamla lägret och T 3 m.m.

 

 

 

Bäste Soldat!

 

Bäste Soldat GU Härnösand 2019

Västernorrlands regementes kamratförenings representant Bertil Olofsson och Bäste Soldat vid Västernorrlandsgruppens grundutbildning 2019 Erik Lindblom. Foto Patrik Sundelin.

Läs mera om Bäste Soldat GU Härnösand 2019 här >>

Bäste soldat 16. Hvbat 2018

16. Hvbats Bäste Soldat 2018 Sara Akander flankerad av t v sin bataljonschef Ingemar Norlén och t h Lars Boström I 21 kamratförening.

Läs mera här >>

15. Hvbats Bäste Soldat 2018

Anders Ödmark, 15. Hvbats Bäste Soldat 2018, flankerad av I 21 Kamratförenings Bertil Olofsson
t v och sin kompanichef
Peter Glud.

Läs mera om Bäste Soldat och 15. Bataljonen här >>

 

Bäste Soldat GU HärnösandLäs artikeln om bäste soldat GU Härnösand här >> 

Bäste soldat 15. Hvbat 2017
Läs mer om Bäste soldat 15. Hvbat 2017 här >>

Bäste soldat 15. Hvbat 2016

Läs mer här >>


 

Grå vardag

2020-09-27

Dikt av Lars Hägglund.

Givande kväll om
BA 11

2020-02-04

Bilder från julfesten

2019-12-17
Se Karl-Erik Svenssons bilder här>>

Film med Kent Sundberg

2019-12-05

Nils Berglund filmade två av Kents låtar på Solgården.

Se dem här>>

Lyckad Kamratmiddag

2019-12-03

Klok gubbe på hög höjd

2019-11-04

P-G avtackad och Matthias tar över

2019-10-25

Stockholmssektionens nye ordförande Matthias Landström har just tagit emot ordförandeklubban av sin föregångare P G Kåhrström.

Läs mera om Stockholmssektionens årsmöte här. >>

Rapport i bilder

2019-10-22

Återträff på I 21

2019-10-08

Rapport från unikt studiebesök

2019-05-27

Rapport från Stockholms- sektionen

2019-05-24

Doktorn & Akutsjukhus - Dikter av Lars Hägglund

2019-05-08

Doktorn

Akutsjukhus

Rapport från filmvisningen om Båtsmansspelet

2019-04-18

Livet, dikt av Lars Hägglund

2019-03-27

Vägen tillbaka, rapport

2019-03-27

Rapport från föredraget: När Finlands sak var vår 

2019-03-18

Rapport från årsmötet

2019-03-11

Kamratlunch med domprosten  

2019-02-28

Lyrik och musik på Solgården

2019-02-27

Samtal kring militära bilder  

2019-01-29

Bildvisning, dikt av Lars Hägglund

2019-01-15

Reservofficersaspiranter ur trängtrupperna 1937. Längst bak till höger blivande I 21 officeren Einar Nauclér.

Bilder från julfesten 2018

2018-12-15

Stockholmssektionens årsmöte

2018-10-26

Kamratlunch med Biva

2018-10-25

Rapport från kamratlunch och museibesök

2018-03-22

Årsmöte 2018

2018-02-28

Foto från en snörik vinter 1940

2017-12-12

Foto: Rolf Jansson

Rapport från träff hos Olle i Berghem

2017-12-11

Uppställning på Västernorrlands Regemente

1932-09-11

2017-12-08

Foto från Louise Norlén Danderyd.

Det finns eldsjälar

2017-11-21

Arméchefens årliga konsert

2017-11-17

Gnun, dikt av Lars Hägglund

2017-11-11

Rapport naturgymmet 10 november 

2017-11-10

Rapport kamratlunch

2017-10-30

Rapport bärplockning

2017-09-26

Höstdikt

2017-09-10

Besök av Kamratföreningen Norrlandsartillerister (A 4)

2017-08-08

Nationaldagen 2017

2017-06-06

Stockholms-

sektionen av I 21:s kamratförenings vårutflykt

2017-05-28

Kamratlunch med Thomas Tejle

2017-03-17

Förrådsman: dikt av Lars Hägglund

2017-03-08

Bilder från årsmötet 2017

2017-02-24

Träff hos Olle i Berghem 2016

2016-11-21

Rapport från boksläppet

2016-11-20

Flera bilder från boksläppet 

2016-11-19

Dikt Boken

2016-11-18

Utflykt till flydda tider

2016-09-27

Livkompanister på återträff

2016-09-20

Höstdikt

2016-09-17

Stockholms-sektionens utflykt till Sigtuna

2016-06-11

80-årsjubileet

2016-06-10

Besök hos Sollefteå Slipservice AB

2016-05-02

Besök på Österås

2016-04-14

Kamratlunch 17/3

2016-03-21

Rapport från årsmötet

2016-03-07

Regementsbacken

av Lars Hägglund

2016-03-06

Kent Sundberg underhöll i Berghem

2015-12-12

Träff hos Olle i Berghem

2015-12-12

Rolf Jansson visar vykort

2015-12-11

Besök hos Polisen

2015-11-26